TRI ÂN GẮN KẾT – CÙNG AIA BÙNG SỨC SỐNG

01/03/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự tin tưởng của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình. “TRI ÂN GẮN KẾT – CÙNG AIA BÙNG SỨC SỐNG” là chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng Hiện Hữu tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống trên toàn quốc. Nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023, trong đó thời gian thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023 và chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023..
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.
a) Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
b) Thành phố Cần Thơ, Tỉnh An Giang, Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Hà Nam, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Kon Tum, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Nam Định, Tỉnh Ninh Bình, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Sơn La, Tỉnh Thái Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Yên Bái, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Nam.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng là Bên mua sản phẩm chính của hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) đang còn hiệu lực với AIA Việt Nam và HĐBH này đang được theo dõi và chăm sóc bởi đại lý đang làm việc tại hệ thống văn phòng được liệt kê ở Mục 2 và đáp ứng các điều kiện sau:
 1. Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của HĐBH mới, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Mục 5, được phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện được liệt kê bên dưới đây:
  • (i) Là khách hàng hiện hữu của AIA Việt Nam, đã có HĐBĐ được phát hành trước ngày 01/01/2023 và là Bên mua của HĐBH mới, được phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; hoặc
  • (ii) Khách hàng có HĐBH hiện hữu đáo hạn trong năm 2023 có giá trị hoàn lại từ 10.000.000 đồng trở lên & không có khoản tạm ứng từ Giá trị hợp đồng để đóng phí bảo hiểm (Auto Premium Loan), chấp thuận và đề nghị AIA Việt Nam rút quyền lợi đáo hạn phát sinh từ HĐBH hiện hữu để đóng cho toàn bộ hoặc một phần khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) của HĐBH mới phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; hoặc
  • (iii) Khách hàng có quyền lợi tiền mặt định kỳ phát sinh từ HĐBH hiện hữu của Khách hàng lớn hơn hoặc bằng 10.000.000 đồng, chấp thuận & đề nghị AIA Việt Nam rút quyền lợi tiền mặt định kỳ phát sinh từ HĐBH hiện hữu để đóng cho toàn bộ hoặc một phần số tiền phí bảo hiểm năm hợp đồng đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) của HĐBH mới phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình.
 2. Khoản NFYP của HĐBH mới, phải đáp ứng một trong các điều kiện liệt kê bên dưới:
  • (i) Khách hàng  có tổng NFYP cho mỗi HĐBĐ mới, bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) và không bao gồm phí tích lũy thêm của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm quy định tại điểm a Muc 10 phải đạt từ 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng) trở lên; và
  • (ii) Trong trường hợp khách hàng mua sản phẩm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” thì NFYP tính trên mỗi HĐBH cho sản phẩm này của Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại quy định tại điểm a Mục 10 và địa bàn khuyến mại được quy định tại điểm a Mục II phải đạt từ 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng) trở lên; hoặc
  • (iii) Trong trường hợp khách hàng mua sản phẩm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” thì NFYP tính trên mỗi HĐBH cho sản phẩm này của Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại quy định tại điểm a Mục 10 và địa bàn khuyến mại được quy định tại điểm b Mục II phải đạt từ 17.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng chẵn) trở lên;
 3. NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau của cùng 01 khách hàng sẽ không được cộng dồn để xét thưởng; và
 4. Ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại theo từng đợt như nêu tại Mục V.a.
 5. AIA Việt Nam nhận được Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng chậm nhất ngày 30/04/2023; và
 6. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
Phần 1: Nếu khách hàng thuộc đối tượng nêu tại mục III.2.i thì cơ cấu giải thưởng như sau:
Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) tính trên mỗi HĐBH (không bao gồm phí tích lũy)
Quà Tặng
Từ 32 triệu đồng trở lên
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 6.000.000 đồng / giải
Từ 26 triệu đồng đến dưới 32 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 4.500.000 đồng / giải
Từ 20 triệu đồng đến dưới 26 triệu đồng 
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 3.500.000 đồng / giải
Từ 16 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng PNJ trị giá 2.500.000 đồng / giải
Từ 14 triệu đồng đến dưới 16 triệu đồng
Phiếu Quà Tặng Gotit trị giá 1.000.000 đồng / giải
Phần 2: Nếu khách hàng thuộc đối tượng nêu tại mục III.b.ii và III.b.iii thì cơ cấu giải thưởng như sau:
 •  (i.) Trường hợp NFYP của sản phẩm bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” trên mỗi HĐBH đạt từ 18.000.000 đồng trở lên và Khách hàng thuộc địa bàn khuyến mãi được quy định tại điểm a Mục II, khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng chẵn); hoặc
 • (ii) Trường hợp NFYP của sản phẩm bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” trên mỗi HĐBH đạt từ 17.000.000 đồng trở lên và Khách hàng thuộc địa bàn khuyến mãi được quy định tại điểm b Mục II, khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng chẵn)
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 30/04/2023. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:
  • i.   Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA” (“e-ACK”); hoặc
  •  ii.  Đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày AIA Việt Nam nhận ACK bản giấy hợp lệ.
 4. Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:
  • i.  ACK không hợp lệ, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc
  • ii.  AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày ngày 30/04/2023.
 5. Khách hàng đạt thưởng Chương trình khuyến mại này sẽ KHÔNG tham gia các chương trình khuyến mại cùng thời điểm của AIA Việt Nam.
 6. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại vào ngày 31/03/2023. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 7. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
 8. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
 9. Kết quả Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  •  Đợt 1: Vào ngày 15/05/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH mới hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 15/04/2023;
  • Đợt 2: Vào ngày 31/05/2023, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH mới hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 30/04/2023;
 10. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 22/05/2023;
  • Đợt 2: từ ngày 09/06/2023;
 11. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 12. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 13. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 14. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 15. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777
PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Số Thứ Tự
Mã Văn Phòng
Tên Văn Phòng
 
Số Thứ Tự
Mã Văn Phòng
Tên Văn Phòng
1
PP10
GA - DAK LAK 6
 
46
WW04
GA - THANH HOA 1
2
FF07
GA - KHANH HOA 5
 
47
WW01
GA - THANH HOA
3
YY01
GA - KONTUM
 
48
UU01
GA - NGHE AN
4
FF04
GA - KHANH HOA 1
 
49
UU07
GA - NGHE AN 6
5
FF02
GA - KHANH HOA
 
50
BE01
GA - QUANG BINH
6
AD06
GA - QUANG NAM 5
 
51
AA14
GA - HCM 3
7
FF03
GA - CAM RANH
 
52
AA25
GA - HCM 19
8
EE03
GA - DA NANG 1
 
53
AA18
GA - HCM 8
9
OO01
GA - GIA LAI
 
54
AA17
GA - HCM 6
10
PP01
GA - DAK LAK
 
55
AA24
GA - HCM 17
11
BB11
GA - HA NOI
 
56
AA23
GA - HCM 15
12
BB23
GA - HA NOI 12
 
57
AA16
GA - HCM 9
13
BB12
GA - HA NOI 2
 
58
AA15
GA - HCM 5
14
BB16
GA - HA NOI 6
 
59
BC04
GA - Ben Tre 5
15
BB22
GA - HA NOI 10
 
60
RR01
GA - Kien Giang
16
BB20
GA - HA NOI 8
 
61
JJ01
GA - TIEN GIANG
17
BB14
GA - HA NOI 4
 
62
GG02
GA - DONG NAI
18
BB19
GA - HA NOI 9
 
63
AX03
GA - BINH DUONG 2
19
AS04
GA - HUNG YEN 2
 
64
AV01
GA - VINH LONG
20
AL06
GA - BAC GIANG 6
 
65
LL02
GA - BINH DINH
21
TT03
GA - BAC NINH 2
 
66
AD05
GA - QUANG NAM 4
22
DD05
GA - HAI PHONG 3
 
67
NN05
GA - QUANG NGAI 3
23
VV08
GA - HAI DUONG 8
 
68
EE02
GA - DA NANG
24
AE02
GA - VINH YEN
 
69
AU03
GA - PHU YEN 2
25
AE04
GA - VINH YEN 2
 
70
VV01
GA - HAI DUONG
26
BB24
GA - HA NOI 15
 
71
AI08
GA - QUANG NINH 8
27
AE05
GA - Vinh Yen 3
 
72
AS05
GA - Hung Yen 3
28
DD09
GA - Hai Phong 9
 
73
VV05
GA - Hai Duong 5
29
AE03
GA - VINH YEN 1
 
74
CC05
GA - CAN THO 3
30
AS01
GA - PHO NOI
 
75
HH03
GA - BA RIA VUNG TAU 1
31
AS03
GA - HUNG YEN 1
 
76
DD10
EXCHANGE HP
32
VV06
GA - Hai Duong 6
 
77
BB10
EXCHANGE HN
33
TT01
GA - BAC NINH
 
78
BB30
EXCHANGE HN2
34
AL04
GA - BAC GIANG 3
 
79
AQ10
EXCHANGE VI
35
DD04
GA - HAI PHONG 2
 
80
AI10
EXCHANGE HL
36
BI01
GA - SON LA
 
81
WW10
EXCHANGE TH
37
AI03
GA - QUANG NINH 1
 
82
FF10
EXCHANGE NT
38
AC01
GA - PHU THO
 
83
AA10
EXCHANGE HCM1
39
DD07
GA - Hai Phong 6
 
84
EE20
EXCHANGE DA NANG 2
40
DD06
GA - HAI PHONG 5
 
85
EE10
EXCHANGE DN
41
AI05
GA - QUANG NINH 3
 
86
AA29
EXCHANGE HCM2
42
AC03
GA - PHU THO 2
 
87
BB17
NIC
43
TT05
GA - BAC NINH 5
 
88
AA12
NEST HCM - BITEXCO
44
BK02
GA - LANG SON 1
 
89
AA22
NEST HCM - LANDMARK
45
AM03
GA - HA NAM 2
 
90
BB07
NEST HA NOI 1
       
91
AA28
GA - HCM 12