exchange by AIA

Hệ thống văn phòng đẳng cấp - Thu nhập hấp dẫn - Lộ trình phát triển rõ ràng

Ra mắt vào năm 2015, Exchange by AIA đã trở thành một trong những kênh cung cấp các giải pháp tài chính - bảo hiểm chủ lực của AIA Việt Nam. Từ 136 thành viên ban đầu, AIA Exchange ngày nay quy tụ hơn 1000 nhân viên trên khắp đất nước, đáp ứng nhu cầu bảo vệ về sức khỏe tài chính ngày càng cao của khách hàng Việt Nam. Năm 2021, AIA Exchange đã vượt qua mọi khó khăn của đại dịch để duy trì tài chính cho nhân viên, tạo việc làm cho hàng trăm nhân tố mới cùng các giải pháp chăm sóc thiết thực đến quý khách hàng. Quy mô hoạt động ngày một phát triển, AIA Exchange đã cùng tập đoàn AIA Việt Nam đã trở thành không gian làm việc tốt nhất châu Á 5 năm liên tiếp. 

Hình ảnh nhà AIA Exchange