Không chỉ đơn giản, dễ dàng trong việc đăng ký dịch vụ thanh toán tự động phí bảo hiểm, dịch vụ này còn giúp Quý khách không còn bận tâm về việc đóng phí bảo hiểm định kỳ khi đến hạn.