Đây là dịch vụ thu phí tận nơi bằng thẻ thanh toán hoặc tiền mặt thông qua các Đại lý thu phí của AIA (hỗ trợ tại một số tỉnh thành).

Trước khi đóng phí, Quý khách yêu cầu Đại lý thu phí xuất trình:

  • Thư giới thiệu,
  • Chứng minh nhân dân,
  • Thẻ Đại lý thu phí của AIA.

 

Sau khi đóng phí, Quý khách sẽ nhận được:

  • Biên nhận thanh toán in từ máy POS của Đại lý thu phí,
  • Xác nhận đóng phí bảo hiểm qua tin nhắn và email đã đăng ký với AIA.