Điểm giao dịch: Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm bằng tiền mặt qua mạng lưới bưu điện rộng khắp cả nước.

Xem điểm giao dịch tại đây.