Ngân hàng trực tuyến: chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”.

  • Trang thông tin điện tử: tại đây
  • Ứng dụng di động: Sacombank mBanking

Xem hướng dẫn tại đây.

Điểm giao dịch: “Thanh toán hóa đơn” bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Xem điểm giao dịch tại đây.