01/04/2023

Chương trình “Vững Tin Đồng Hành - Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality” dành cho Khách hàng thông qua kênh Nest by AIA

01/04/2023

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, “VỮNG TIN ĐỒNG HÀNH – BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY” là chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh Nest by AIA trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Thời gian khuyến mại từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 30/04/2023, trong đó thời gian thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023 và chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 30/04/2023.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng là Bên mua sản phẩm chính của hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) đang còn hiệu lực với AIA Việt Nam và HĐBH này đang được theo dõi và chăm sóc bởi đại lý đang làm việc tại hệ thống văn phòng được liệt kê ở Mục 2 và đáp ứng các điều kiện sau:

a. Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của HĐBH mới, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Mục 5, được phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; đồng thời thỏa mãn một trong các điều kiện được liệt kê bên dưới đây:

-   Là khách hàng hiện hữu của AIA Việt Nam, đã có HĐBĐ còn hiệu lực được phát hành trước ngày 01/04/2023 và là Bên mua của HĐBH mới, được phát hành trong thời gian khuyến mại của Chương trình; hoặc

b.  Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam; và

c.  Khoản NFYP của HĐBH mới, phải đáp ứng một trong các điều kiện liệt kê bên dưới:

Trong trường hợp khách hàng mua sản phẩm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” thì NFYP tính trên mỗi HĐBH cho sản phẩm này của Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại quy định tại điểm a Mục 10 phải đạt từ 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn) trở lên

d. Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian khuyến mại.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Khách hàng thuộc đối tượng tham gia chương trình thì cơ cấu giải thưởng như sau:

Trường hợp NFYP của sản phẩm bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” trên mỗi HĐBH đạt từ 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng) trở lên, khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn đồng chẵn)

***Lưu ý: 

-  Mỗi khách hàng có thể nhận nhiều quà tặng trong chương trình khuyến mại này.

-  Phí bảo hiểm mới năm đầu (NFYP) của các hợp đồng mới nộp và duyệt trong thời gian thi đua của sản phẩm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” (không bao gồm phí tích lũy), KHÔNG được tính cộng dồn

-  Khách hàng đạt thưởng Chương trình khuyến mại này sẽ KHÔNG tham gia các chương trình khuyến mại khác cùng thời điểm (nếu có)

IV. DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Sản phẩm bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm được phát hành thông qua hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam.

V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1.  Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023, trong đó thời gian thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận HĐBH phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 30/04/2023.           

2.  Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.

3. Khách hàng đã nhận thưởng từ chương trình này sẽ KHÔNG nhận thưởng thêm từ các chương trình khuyến mại khác diễn ra trong cùng thời điểm.

4.  Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại vào ngày 30/04/2023. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

                      i.     Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

                     ii.     Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng. Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.

5.  Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH trong thời gian khuyến mại và mỗi HĐBH đó đều thỏa điều kiện của Chương trình thì NFYP của các hợp đồng này sẽ được cộng lại để tính mức NFYP tổng cho việc xét thưởng như quy định tại điểm 2 Mục V và Mục III. Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 (một) quà tặng có giá trị cao nhất trong chương trình khuyến mại.  

6.  Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo thời gian như sau:

-    Ngày công bố kết quả vào ngày 06/06/2023 và trao thưởng bắt đầu từ ngày 13/06/2023.

7.  Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

8.  AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

9.  AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.

10.  Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

11.  Việc sử dụng Phiếu quà tặng PNJ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ. Việc sử dụng Got It sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần DAYONE.

12.  Nếu vì bị ảnh hưởng vì sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777