10/08/2023

Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Quảng Ngãi

10/08/2023

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của AIA Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò của đồng hành cùng khách hàng vượt qua biến cố rủi ro bởi bệnh hiểm nghèo, tai nạn trong cuộc sống, thậm chí là tai nạn thương tật vĩnh viễn có cơ hội nhanh chóng phục hồi và hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở

Hơn 331 tỷ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách Hàng

23 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA đã thiết lập được hơn 200 văn phòng trên toàn quốc và hiện đang phục vụ và đảm bảo an toàn tài chính cho hơn 1,6 triệu khách hàng tham gia bảo hiểm, trong đó có hơn 50 nghìn khách hàng tại Quảng Ngãi. Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm nghìn trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm với tổng số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Tại Quảng Ngãi, AIA đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng chục nghìn khách hàng với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng, trong đó có hơn 85 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Từ đầu năm 2023 đến nay, AIA đã chi trả hơn 20 tỷ đồng cho hàng chục khách hàng tại Quảng Ngãi