Bài viết

Các loại bảo hiểm phổ biến hiện nay và cách phân biệt chi tiết A - Z

26/07/2023 dot 3 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Bảo hiểm là một trong những công cụ quan trọng để bảo vệ tài sản và sức khỏe. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay các sản phẩm bảo hiểm trở nên rất đa dạng, làm cho việc lựa chọn sản phẩm phù hợp trở nên khó khăn hơn. Trong bài viết này, AIA sẽ phân loại các loại bảo hiểm phổ biến hiện nay để giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về chúng.

Phân loại các loại bảo hiểm hiện nay

Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện

Bảo hiểm do nhà nước thực hiện bao gồm 3 loại: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi.

Bảo hiểm do Nhà nước thực hiện

- Bảo hiểm xã hội được quản lý và thực hiện bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong các trường hợp như bệnh tật, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí, tử tuất,... Việc đóng bảo hiểm xã hội giúp đảm bảo cho người lao động có được một cuộc sống ổn định, giảm bớt áp lực tài chính khi gặp phải những rủi ro bất ngờ.

- Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm được thiết kế để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với mục đích hỗ trợ người tham gia chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp gặp phải bất kỳ bệnh tật hay rủi ro nào liên quan đến sức khỏe. Mức đóng bảo hiểm y tế được tính dựa trên một phần tiền lương cơ sở và không vượt quá 4.5% tiền lương cơ sở tùy theo từng đối tượng tham gia bảo hiểm. Để đảm bảo rằng người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế, Nhà nước cũng hỗ trợ việc đóng bảo hiểm cho một số đối tượng đặc biệt, bao gồm hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, và những người có công với cách mạng với mức hỗ trợ từ 30-100% tiền đóng bảo hiểm tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể.

- Bảo hiểm tiền gửi là một hình thức bảo đảm tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng, công ty tài chính,... Nếu tổ chức đó mất khả năng chi trả hoặc phá sản, bảo hiểm tiền gửi sẽ bồi thường cho khách hàng một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi của họ theo một hạn mức quy định. Theo Điều 3, Quyết định 32/2021/QĐ-TTg, mức bồi thường tối đa là 125 triệu đồng cho mỗi khoản tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi giúp khách hàng yên tâm hơn khi thực hiện giao dịch tài chính và bảo vệ số tiền gửi của họ trong trường hợp có sự cố xảy ra.

 

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm tiền gửi

Đối tượng bảo hiểm

Người lao động và người sử dụng lao động

Công dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính

Mục đích bảo hiểm

Giúp người lao động được hưởng các quyền lợi khi nghỉ hưu, mất sức lao động do tai nạn, bệnh tật, thai sản, giảm bớt bớt gánh nặng đối với người lao động và gia đình.

Bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế với giá cả hợp lý.

Bảo đảm khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính..

Người chịu chi phí bảo hiểm

Doanh nghiệp và người lao động cùng đóng góp

Người lao động

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

Quyền lợi bảo hiểm

Nghỉ hưu, mất sức lao động, thai sản, bệnh tật,..

Khám chữa bệnh, điều trị bệnh, cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe định kỳ,..

Bảo đảm vốn và lợi nhuận gửi tiền, bồi thường khi ngân hàng phá sản

Bảo hiểm do tổ chức thương mại thực hiện (Bảo hiểm thương mại)

Bảo hiểm do tổ chức thương mại thực hiện hay bảo hiểm thương mại bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.

- Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm được lựa chọn để bảo vệ cho bản thân hoặc gia đình khỏi các rủi ro như mất sức lao động, tai nạn, bệnh tật hay tử vong. Thông thường, bảo hiểm nhân thọ được thiết kế để đảm bảo cho những nhu cầu tài chính dài hạn như việc trang trải chi phí học hành cho con cái, chi trả chi phí chữa bệnh hay tiết kiệm cho tuổi già.

- Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm mà người sở hữu được hưởng các khoản bồi thường trong trường hợp gặp rủi ro được quy ước trong hợp đồng. Một số loại hình bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến như Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ,.. Khác với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ không nhằm mục địc tích lũy giá trị tiền tệ và không được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu tài chính trong tương lai.

- Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm đảm bảo chi phí chữa bệnh cho người tham gia khi họ gặp phải các rủi ro liên quan đến sức khỏe. Bảo hiểm sức khỏe thường bao gồm các khoản chi trả phí khám bệnh, chi phí điều trị, chi phí mua thuốc, chi phí phẫu thuật và các dịch vụ y tế khác. Các khoản bồi thường phụ thuộc vào loại bảo hiểm mà người tham gia đã đăng ký.

 

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm sức khỏe

Mục đích

Bảo vệ cho bản thân hoặc gia đình khỏi các rủi ro như mất sức lao động, tai nạn, bệnh tật hay tử vong.

Tích luỹ, đầu tư

Bảo vệ con người, tài sản và trách nhiệm dân sự của người tham gia.

Bảo vệ sức khỏe và chi phí y tế của khách hàng

Thời hạn

Dài hạn, thường trên 10 năm hoặc trọn đời

Ngắn hạn, từ 1 đến 2 năm

Ngắn hạn, thường từ 1-2 năm.

Thời hạn đóng phí

Đóng phí định kỳ, có thể đóng theo tháng/quý/năm

Đóng phí một lần sau khi kí hợp đồng

Đóng phí một lần sau khi kí hợp đồng

Quyền lợi

Có rủi ro xảy ra trong thời hạn hợp đồng hoặc đến khi hợp đồng đáo hạn

Có rủi ro xảy ra trong thời hạn hợp đồng

Có các vấn đề về sức khoẻ trong thời hạn hợp đồng

Các loại bảo hiểm nhân thọ hiện nay

- Bảo hiểm sinh kỳ là một loại hình bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm còn sống qua khoảng thời gian được quy định trong hợp đồng bảo hiểm, khi đó họ sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người được bảo hiểm mất trước thời hạn, không có khoản bảo hiểm được trả cho người thụ hưởng. (Luật kinh doanh bảo hiểm 2000)

- Bảo hiểm tử kỳ là một dạng bảo hiểm nhân thọ, trong đó, khi người được bảo hiểm qua đời trong thời hạn nhất định, người được chỉ định trong hợp đồng sẽ nhận được một khoản tiền từ công ty bảo hiểm. Bảo hiểm tử kỳ giúp người được bảo vệ tài chính trước những rủi ro liên quan đến tử vong. (Luật kinh doanh bảo hiểm 2000)

- Bảo hiểm hỗn hợp là sản phẩm bảo hiểm linh hoạt kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Sản phẩm này cung cấp đầy đủ các tính năng bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Nói cách khác, người thụ hưởng được trả một số tiền khi người được bảo hiểm qua đời hoặc được trả lại một khoản tiền tiết kiệm nếu người được bảo hiểm còn sống đến thời hạn quy định. (Luật kinh doanh bảo hiểm 2000)

- Bảo hiểm trọn đời là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong cho người được bảo hiểm trong suốt cuộc đời. Điều này có nghĩa là khi hợp đồng có hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền bảo hiểm đúng cam kết trong hợp đồng cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm qua đời.(Luật kinh doanh bảo hiểm 2000)

- Bảo hiểm trả tiền định kỳ là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong đó công ty bảo hiểm cam kết chi trả cho người tham gia một khoản tiền định kỳ theo từng chu kỳ (năm/quý/tháng), nếu người được bảo hiểm sống đến một thời điểm nhất định. Điều này giúp người được bảo hiểm nhận được một khoản tiền định kỳ để giúp đảm bảo chi phí sinh hoạt, tăng tính ổn định tài chính trong tương lai.(Luật kinh doanh bảo hiểm 2000)

- Bảo hiểm liên kết đầu tư là một sản phẩm bảo hiểm kết hợp giữa mục đích bảo vệ tài chính trước rủi ro và cơ hội đầu tư để tăng tài sản tích lũy. Trong đó, phí đóng được phân bổ vào 2 phần khác nhau bao gồm phần bảo hiểm và phần đầu tư. Khách hàng được quyền lựa chọn tập trung vào một trong hai phần trên tùy thuộc vào mục tiêu cá nhân.(Luật kinh doanh bảo hiểm 2000).

Tham khảo sản phẩm bảo hiểm Bảo Vệ Cuộc Sống & Đầu tư của AIA: Bảo Vệ Cuộc Sống & Đầu tư

- Bảo hiểm hưu trí giúp bổ sung thu nhập và đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đến độ tuổi nghỉ hưu. Chúng được chia là 2 loại Bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhânvà Bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động.(Điều 2 Thông tư 115/2013/TT-BTC )

AIA hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về đặc điểm các loại bảo hiểm khác nhau và cách chúng hoạt động. Việc tìm hiểu và lựa chọn các loại bảo hiểm phù hợp với mục tiêu là rất quan trọng để đảm bảo an toàn tài chính cho bạn và gia đình. Hãy liên hệ với AIA qua hotline 028 3812 2777, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn an tâm hơn trong cuộc sống.

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ