Bài viết

Dư nợ giảm dần là gì? So sánh với dư nợ gốc? Cách trả nợ nào tốt?

03/11/2023 dot 3 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Dư nợ giảm dần là một hình thức vay mà số tiền gốc được trả dần theo định kỳ với tiền lãi. Hình thức vay này có ưu điểm là khoản tiền lãi người vay phải trả sẽ giảm dần và tổng tiền lãi phải trả sẽ nhỏ hơn khoản vay tương tự với hình thức dư nợ gốc. Trong bài viết dưới đây, AIA sẽ chỉ ra công thức giúp bạn tính dư nợ giảm dần và cho ví dụ để bạn hiểu hơn. Cùng bắt đầu tìm hiểu nhé!

Dư nợ giảm dần là gì?

Dư nợ giảm dần

Dư nợ giảm dần là hình thức vay trong đó số nợ sẽ giảm dần thông qua việc trả dần các khoản gốc bằng nhau cùng với lãi suất hàng kỳ (thường trả theo tháng), đến khi hết thời hạn vay thì người vay đã trả hết toàn bộ khoản vay.

Số tiền thanh toán hàng kỳ sẽ bao gồm cả gốc và lãi. Trong đó phần tiền gốc trả sẽ bằng nhau, được trừ vào nợ gốc. Phần lãi suất sẽ tính theo phần dư nợ còn lại sau khi trừ phần tiền gốc đã trả. Phần dư nợ còn lại này chính là số dư cuối kỳ gần nhất của khoản vay trên bảng tính lịch trả nợ theo dư nợ giảm dần của ngân hàng. Lãi suất của các tháng sau sẽ thấp hơn các tháng trước.

Công thức tính dư nợ giảm dần

Công thức tính dư nợ giảm dần như sau:

 • Số tiền gốc phải trả mỗi kỳ = Số tiền vay ban đầu / số kỳ trả nợ.

 • Tiền lãi kỳ đầu = số tiền vay x lãi suất cố định hàng kỳ.

 • Tiền lãi những kỳ tiếp theo = số tiền gốc còn lại x lãi suất cố định hàng kỳ.

 • Số tiền cần phải trả mỗi kỳ = số tiền gốc phải trả mỗi kỳ + số tiền lãi cần trả của kỳ tương ứng.

Ví dụ thực tế về dư nợ giảm dần

Ví dụ thực tế về dư nợ giảm dần

Để hiểu hơn công thức tính dư nợ giảm dần, bạn tham khảo ví dụ sau đây:

Ví dụ, anh Vinh vay 120 triệu kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 12%/năm (1%/tháng) với hình thức vay dư nợ giảm dần, định kỳ trả nợ hàng tháng. Làm sao để biết số tiền gốc và lãi anh Vinh cần trả mỗi tháng? Chúng ta sẽ áp dụng các công thức trên để tính, cụ thể:

 • Số tiền gốc trả hàng tháng = 120 triệu / 12 tháng = 10 triệu / tháng.

 • Số tiền lãi cần trả tháng đầu = 120 triệu x 1% = 1,2 triệu / tháng.

 • Số tiền cả gốc và lãi cần trả tháng đầu = 10 triệu + 1,2 triệu = 11,2 triệu.

 • Sang tháng thứ 2, nợ gốc của anh Vinh chỉ còn: 120 triệu - 10 triệu = 110 triệu.

 • Khi đó lãi anh Vinh cần trả tháng thứ 2 là: 110 triệu x 1% = 1,1 triệu.

 • Tổng số tiền cần trả tháng thứ 2 = 10 triệu + 1,1 triệu = 11,1 triệu.

Áp dụng công thức và cách tính như trên cho các tháng khác. Ta có được bảng tính trả theo dư nợ giảm dần như sau:

Kỳ trả lãi

Số tiền gốc còn lại

Số tiền gốc phải trả

Số tiền lãi phải trả

Tổng tiền gốc và lãi

0

120,000,000

0

0

0

1

110,000,000

10,000,000

1,200,000

11,200,000

2

100,000,000

10,000,000

1,100,000

11,100,000

3

90,000,000

10,000,000

1,000,000

11,000,000

4

80,000,000

10,000,000

900,000

10,900,000

5

70,000,000

10,000,000

800,000

10,800,000

6

60,000,000

10,000,000

700,000

10,700,000

7

50,000,000

10,000,000

600,000

10,600,000

8

40,000,000

10,000,000

500,000

10,500,000

9

30,000,000

10,000,000

400,000

10,400,000

10

20,000,000

10,000,000

300,000

10,300,000

11

10,000,000

10,000,000

200,000

10,200,000

12

0

10,000,000

100,000

10,100,000

Tổng

 

120,000,000

7,800,000

127,800,000

Để tính được cụ thể cho trường hợp vay của mình, bạn có thể truy cập đường link sau: https://www.vietinbank.vn/vn/ca-nhan/cong-cu-tien-ich/cong-cu-tinh-toan/tinh-lich-tra-no-theo-du-no-giam-dan.html

So sánh dư nợ giảm dần và dư nợ gốc

Dư nợ gốc là một hình thức vay trong đó tiền gốc được trả một lần khi hết kỳ hạn, tiền lãi được trả định kỳ. Với cùng một khoản vay, lãi suất vay và thời hạn vay, dư nợ gốc và dư nợ giảm dần có những điểm khác nhau sau đây:

Tiêu chí

Dư nợ giảm dần

Dư nợ gốc

Số tiền gốc

Trả một khoản cố định theo định kỳ (thường là theo tháng). Tổng số tiền gốc cần trả là như nhau.

Trả toàn bộ khi đến thời hạn thanh toán khoản vay. Tổng số tiền gốc cần trả là như nhau.

Số tiền lãi mỗi kỳ

Không giống nhau ở mỗi kỳ, những kỳ sau ít hơn những kỳ trước.

Giống nhau ở tất cả các kỳ.

Tổng số tiền lãi phải trả

Ít hơn so với dư nợ gốc.

Nhiều hơn so với dư nợ giảm dần.

Phương thức trả nợ nào tốt hơn - Dư nợ gốc hay dư nợ giảm dần

Không có câu trả lời chung cho cách trả nợ nào tốt hơn giữa dư nợ giảm dần và dư nợ gốc

Để đánh giá phương thức trả nợ nào tốt hơn, ta cần xét đến hai yếu tố chính là tổng số tiền lãi phải trả và số tiền phải trả mỗi kỳ.

 • Về tổng số tiền lãi phải trả, rõ ràng là phương thức dư nợ giảm dần sẽ có lợi hơn, vì số tiền lãi sẽ giảm theo thời gian, do đó người vay sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

 • Về số tiền phải trả mỗi kỳ, phương thức dư nợ gốc sẽ có lợi hơn, vì người vay không cần trả một khoản không mà chỉ cần trả lãi trong suốt quá trình vay, đến thời hạn thanh toán khoản vay mới cần trả khoản gốc. Do đó người vay sẽ dễ dàng quản lý được ngân sách của mình.

Vì vậy, không có câu trả lời chung chung nào cho câu hỏi phương thức trả nợ nào tốt hơn, mà phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và điều kiện của người vay. Nếu người vay có khả năng tài chính cao và muốn thanh toán nhanh chóng khoản vay của mình, họ có thể chọn phương thức dư nợ giảm dần để giảm thiểu chi phí lãi suất. Nếu người vay có khả năng tài chính thấp hoặc không ổn định, họ có thể chọn phương thức dư nợ gốc để giữ cho số tiền phải trả mỗi kỳ không quá cao và không biến động.

Kết luận

Dư nợ giảm dần là một phương thức trả nợ có ưu điểm là giúp người vay tiết kiệm được tổng số tiền lãi phải trả so với phương thức dư nợ gốc. Tuy nhiên, dư nợ giảm dần cũng có nhược điểm là cần phải thanh toán dần số tiền gốc đã vay, do đó đòi hỏi người vay phải có khả năng tài chính ổn định. Phương thức trả nợ nào tốt hơn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và điều kiện của người vay. Người vay cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn phương thức trả nợ phù hợp cho mình. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

 

Nguồn tham khảo:

[1] Investopia, Amortized Loan: What It Is, How It Works, Loan Types, Example, 2023

 

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ