Bài viết

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là gì? - Giải đáp từ AIA Việt Nam

02/11/2023 dot 3 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là một thuật ngữ quan trọng và được nhắc đến nhiều khi khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ.Tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng hiểu về giá trị hoàn lại, cách tính toán và rất có thể đang nhầm lẫn với thuật ngữ giá trị tài khoản. Trong bài viết dưới đây, AIA sẽ giải đáp chi tiết về giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, công thức tính và phân biệt nó với giá trị tài khoản. Cùng khám phá nhé!

 

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ nhận được trong trường hợp yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn.

Tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Công thức tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm

Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm được xác định dựa vào giá trị tài khoản tại thời điểm khách hàng yêu cầu chấm dứt, và phải trước sự kiện bảo hiểm xảy ra, sau khi đã khấu trừ đi các chi phí được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và các khoản nợ (nếu có).

Cụ thể, giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm được tính theo công thức sau:

Giá trị hoàn lại = Giá trị tài khoản tại ngày chấm dứt hợp đồng - Chi phí chấm dứt (hủy bỏ) hợp đồng (nếu có) và các khoản nợ (nếu có).

Có thể thấy, giá trị hoàn lại luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tài khoản, vì khi chấm dứt hợp đồng, công ty bảo hiểm sẽ thu một khoản chi phí chấm dứt (huỷ bỏ) hợp đồng (nếu có theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm) từ giá trị tài khoản để bù đắp cho chi phí +đã phát sinh.

Phân biệt giữa giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại

Phân biệt giữa giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại

Giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại là hai khái niệm khác nhau, bạn cần phân biệt rõ ràng để không bị nhầm lẫn. Dưới đây là bảng so sánh giữa giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại:

 

Giá trị tài khoản

Giá trị hoàn lại

Khái niệm

Là số tiền hiện có trong tài khoản hợp đồng, được hình thành từ phí bảo hiểm phân bổ và lãi đầu tư sau khi khấu trừ các loại phí được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm, gồm hai loại là giá trị tài khoản cơ bản và giá trị tài khoản tích lũy thêm. Biểu thị cho quyền lợi tiết kiệm và đầu tư của bên mua bảo hiểm.

Là số tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ nhận được khi chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn hoặc trước khi sự kiện được bảo hiểm xảy ra. Biểu thị cho quyền lợi huỷ bỏ hợp đồng của bên mua bảo hiểm.

Công thức tính

Giá trị tài khoản = Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có). Giá trị tài khoản cơ bản = Phí bảo hiểm cơ bản - Phí ban đầu - Phí bảo hiểm rủi ro - Phí quản lý hợp đồng. Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) = Phí bảo hiểm tích lũy thêm - Phí ban đầu - Phí bảo hiểm rủi ro - Phí quản lý hợp đồng.

Giá trị hoàn lại = Giá trị tài khoản - Chi phí chấm dứt (huỷ bỏ) hợp đồng (nếu có) và khoản nợ (nếu có).

Cách theo dõi

Số tiền trong giá trị tài khoản sẽ được công ty bảo hiểm thông báo cho khách hàng mỗi năm.

Giá trị hoàn lại được ghi rõ trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ.

Bảng so sánh giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại

Tham gia Hợp đồng Bảo hiểm là một cam kết dài hạn. Quý khách không nên chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn vì sẽ chịu nhiều thiệt thòi như: không nhận được giá trị hoàn lại trong trường hợp sản phẩm chưa đủ thời gian để có giá trị hoàn lại hoặc nhận được nhưng giá trị hoàn lại thấp hơn phí bảo hiểm đã đóng và đặc biệt là các quyền lợi bảo hiểm ... sẽ không còn hiệu lực.

Bài viết này chỉ cung cấp thông tin tham khảo cơ bản. Hi vọng với bài viết trên, bạn đã có thêm thông tin về bảo hiểm nhân thọ. Để được tư vấn thêm về các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bản thân, hãy liên hệ với AIA qua hotline 028 3812 2777 hoặc fanpage AIA Vietnam, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn an tâm hơn trước những bất trắc trong cuộc sống.

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ