Bài viết

Tái bảo hiểm là gì? Đặc điểm, vai trò và các hình thức

02/11/2023 dot 3 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Tái bảo hiểm là một nghiệp vụ bảo hiểm cần thiết giúp các doanh nghiệp bảo hiểm phân tán rủi ro khi cần, đảm bảo đủ khả năng tài chính chi trả, bồi thường quyền lợi cho bên mua bảo hiểm. Vậy tái bảo hiểm là gì? Vai trò, đặc điểm của nghiệp vụ này là gì? Hiện nay có bao nhiêu hình thức tái bảo hiểm? Hãy cùng AIA tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là nghiệp vụ khi một doanh nghiệp bảo hiểm (gọi là bên nhượng tái bảo hiểm) chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm với bên mua bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác (gọi là bên nhận tái bảo hiểm). Đồng thời, bên nhượng tái bảo hiểm cũng sẽ chuyển phí bảo hiểm thu được từ bên mua bảo hiểm cho bên nhận tái bảo hiểm theo tỷ lệ thỏa thuận.

Tái bảo hiểm diễn ra khi doanh nghiệp bảo hiểm không còn đủ khả năng chi trả quyền lợi cho bên bảo hiểm. Khi đó họ cần một doanh nghiệp bảo hiểm khác chia sẻ rủi ro cùng.

Ví dụ: Doanh nghiệp bảo hiểm A nhận bảo hiểm cho một tòa nhà trị giá 1000 tỷ đồng với phí bảo hiểm là 50 tỷ đồng. Nếu tòa nhà bị hỏa hoạn, doanh nghiệp bảo hiểm A phải trả 1000 tỷ đồng cho chủ tòa nhà. Đây là một rủi ro quá lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm A, nên họ quyết định tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm B. Theo hợp đồng tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm A sẽ chuyển 50% quyền lợi và trách nhiệm cho doanh nghiệp bảo hiểm B. Nếu tòa nhà bị hỏa hoạn, doanh nghiệp bảo hiểm A chỉ phải trả 500 tỷ đồng, còn công ty B phải trả 500 tỷ đồng còn lại.

Vai trò của tái bảo hiểm là gì?

Vai trò của tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Tái bảo hiểm giúp các doanh nghiệp bảo hiểm:

 • Chia sẻ rủi ro: Tái bảo hiểm cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm chia sẻ rủi ro với các công ty khác, từ đó giúp doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo khả năng chi trả quyền lợi cho bên mua bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

 • Giúp doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm ổn định trở lại: Khi tái bảo hiểm, doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm sẽ được hưởng hoa hồng tái bảo hiểm, được hỗ trợ kỹ thuật … nhờ đó có thể dần ổn định lại và tiếp tục kinh doanh.

 • Giúp bên mua bảo hiểm được an tâm: Tái bảo hiểm giúp bên mua bảo hiểm được đảm bảo chi trả đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm, giúp họ an tâm hơn.

Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm

Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm

Hợp đồng tái bảo hiểm là hợp đồng giao kết giữa hai doanh nghiệp thực hiện tái bảo hiểm. Hợp đồng này có những đặc điểm như sau:

 • “Phát sinh” khi đã có hợp đồng giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

 • Bên tham gia hợp đồng tái bảo hiểm là doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm.

 • Đối tượng tái bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm với bên mua bảo hiểm.

 • Doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm có nghĩa vụ qua lại. Doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm chuyển phí bảo hiểm thu được cho doanh nghiệp tái bảo hiểm và theo chiều ngược lại, doanh nghiệp tái bảo hiểm sẽ bồi thường cho doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra với bên mua bảo hiểm. Mức phí bảo hiểm chuyển và mức bồi thường được xác định trong hợp đồng tái bảo hiểm.

 • Hợp đồng tái bảo hiểm độc lập với hợp đồng bảo hiểm. Điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm vẫn phải chi trả quyền lợi cho bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm gốc. Điểm khác biệt là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm với bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm sẽ được nhận một khoản bồi hoàn trong phạm vi rủi ro đã được tái bảo hiểm. Ngoài ra, doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm phải có trách nhiệm với bên mua bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu khởi kiện với doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm. Doanh nghiệp tái bảo hiểm không có nghĩa vụ, trách nhiệm với bên mua bảo hiểm.

Các hình thức tái bảo hiểm hiện nay

Các hình thức tái bảo hiểm hiện nay

Hiện nay, tái bảo hiểm có 3 hình thức phổ biến như sau:

 • Tái bảo hiểm tạm thời (tái bảo hiểm tùy ý lựa chọn): Doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm chuyển nhượng cho doanh nghiệp tái bảo hiểm theo từng đơn hoặc từng dịch vụ. Doanh nghiệp bảo hiểm gốc có toàn quyền quyết định tái bảo hiểm cho dịch vụ nào, với tỷ lệ bao nhiêu, cho doanh nghiệp tái bảo hiểm nào … Và để đảm bảo công bằng và quyền lợi, doanh nghiệp tái bảo hiểm có quyền nhận hoặc từ chối, hoặc thỏa thuận chọn tái bảo hiểm với tỷ lệ thích hợp.

 • Tái bảo hiểm cố định: Đây là hình thức tái bảo hiểm mà doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm sẽ chuyển nhượng tất cả rủi ro từ bảo hiểm gốc đã thỏa thuận của bên mua bảo hiểm cho doanh nghiệp tái bảo hiểm. Khi đó, doanh nghiệp tái bảo hiểm phải bảo hiểm tất cả những rủi ro của bên mua bảo hiểm.

 • Tái bảo hiểm lựa chọn - bắt buộc: Với hình thức tái bảo hiểm này, doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm không bắt buộc phải chuyển nhượng toàn bộ những dịch vụ bảo hiểm nhưng doanh nghiệp tái bảo hiểm bắt buộc phải chấp nhận tất cả dịch vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm đã thoả thuận. Các bên tham gia hợp đồng tái bảo hiểm theo hình thức này phải tuyệt đối trung thực để doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm được đảm bảo lợi ích.

So sánh tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm

So sánh tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm

Tái bảo hiểm có nhiều điểm tương đồng vào khác biệt khiến nhiều người chưa hiểu rõ khó phân biệt. AIA sẽ chia sẻ chi tiết về hai thuật ngữ này để bạn tránh nhầm lẫn. Tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm có những điểm tương đồng như sau:

 • Có từ hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên tham gia vào 1 đơn vị rủi ro.

 • Các doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng hai nghiệp vụ này đều với mục đích phân tán rủi ro.

 • Tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm đều được thực hiện nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm tránh tình trạng phá sản do không đủ khả năng chi trả quyền lợi bảo hiểm.

 • Giúp người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm nhanh chóng với giá trị lớn.

Bên cạnh những điểm tương đồng, tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm có những điểm khác biệt như sau: 

 

Tái bảo hiểm

Đồng bảo hiểm

Số hợp đồng

Có hai hợp đồng tách biệt là hợp đồng bảo hiểm gốc (được ký kết giữa doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm và bên mua bảo hiểm) và hợp đồng tái bảo hiểm (được ký kết giữa doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm với doanh nghiệp tái bảo hiểm).

Có 1 hợp đồng duy nhất được ký kết giữa bên mua bảo hiểm và đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm.

Nghĩa vụ của các bên

Chỉ doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm có nghĩa vụ với bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm không có nghĩa vụ. Do đó bên mua bảo hiểm chỉ cần biết doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm. Trong trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm phá sản thì bên mua bảo hiểm cũng không có quyền đòi bồi thường từ doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm đều có nghĩa vụ đối với bên mua bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chi trả quyền lợi tự tất cả các bên liên quan.

Đối tượng được bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm trực tiếp là doanh nghiệp chuyển nhượng bảo hiểm.

Đối tượng được bảo hiểm trực tiếp là bên mua bảo hiểm.

 

Kết luận:

Qua bài viết “Tái bảo hiểm là gì? Đặc điểm, vai trò và các hình thức” AIA đã giải đáp câu hỏi “Tái bảo hiểm là gì?”. Tái bảo hiểm là một nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. AIA cũng đã giúp bạn đọc phân biệt được sự khác nhau giữa tái bảo hiểm và đồng bảo hiểm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp thêm, hãy liên hệ với AIA theo Hotline: 028 3812 2777. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ