An Tâm Sức Khỏe – Sống Khỏe 100

15/07/2020
Kính gửi Quý Khách hàng,
Năm 2020 đánh dấu những bước chuyển mình đầy ý nghĩa của AIA Việt Nam trên hành trình nâng cao vai trò “người đồng hành” bảo vệ sức khỏe và tài chính của hàng triệu gia đình Việt về cả thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là tâm huyết của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) trên hành trình hỗ trợ người dân Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.
Nhằm tri ân đến Quý khách đã đồng hành cùng AIA Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời hỗ trợ Quý khách có thêm một giải pháp bảo vệ ưu việt, chúng tôi trân trọng giới thiệu Chương trình khuyến mại  “An Tâm Sức Khỏe – Sống Khỏe 100” với ưu đãi 25% phí bảo hiểm năm đầu của hợp đồng bảo hiểm SỐNG KHỎE HƠN 100. Đây là một sản phẩm đột phá với những tính năng nổi bật trên thị trường:
 • Thời gian bảo vệ dài từ 0 đến 100 tuổi
 • Bảo vệ trước các bệnh hiểm nghèo phổ biến và tất cả các giai đoạn bệnh ung thư (với lựa chọn quyền lợi nâng cao)
 • Đóng phí ngắn hạn đảm bảo 100% giá trị bảo vệ trong suốt thời hạn hợp đồng
 • Được tham gia dịch vụ Song Hành Y Tế - Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân bởi Medix, cung cấp độc quyền cho AIA tại Việt Nam.
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 15/07/2020 đến 10/09/2020.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN  KHUYẾN MẠI
Sản phẩm chính: Sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo 100 tuổi (tên thương mại: Sống Khỏe Hơn 100) và các sản phẩm bổ sung bán kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống, kênh đại lý truyền thống dự án toàn thời gian, kênh exchange và kênh nest by AIA trên toàn quốc.
III.  ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1.  Khách hàng là (i) Bên mua bảo hiểm hoặc là (ii) Người được bảo hiểm của sản phẩm chính của hợp đồng bảo hiểm đã được AIA Việt Nam phát hành trước ngày 01/06/2020 và hợp đồng bảo hiểm của khách hàng vẫn còn hiệu lực;Không áp dụng khuyến mại đối với các khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng đã được chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc quyền lợi bệnh hiểm nghèo; hoặc Khách hàng đã nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc quyền lợi bệnh hiểm nghèo và đang chờ AIA Việt Nam giải quyết tính đến thời điểm thẩm định hợp đồng bảo hiểm mới;
  • Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) đang được hưởng quyền lợi miễn thu phí;
  • Khách hàng có Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm bị AIA Việt Nam quyết định tạm hoãn hoặc từ chối.
 2. Khách hàng nêu trên phải là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm của sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100 của AIA Việt Nam theo quy định tại Mục II trên. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 3. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua một trong các kênh phân phối sau của AIA Việt Nam: kênh đại lý truyền thống, kênh đại lý truyền thống dự án toàn thời gian, kênh exchange và kênh nest by AIA;
 4. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên, bao gồm phí của sản phẩm chính Sống Khỏe Hơn 100 và sản phẩm bổ sung (nếu có) tính trên mỗi HĐBH trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn) trở lên; và
 5. Khách hàng chọn định kỳ đóng phí năm; và
 6. Ngày AIA Việt Nam nhận được Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I trên.
  • Đối với HSYCBH giấy nộp qua quầy Dịch vụ khách hàng tại các kênh phân phối: Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày nhân viên dịch vụ khách hàng nhận HSYCBH hoàn chỉnh.
  • Đối với HSYCBH nộp qua ứng dụng iPoS thực hiện trên iPad: Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ theo ngày HSYCBH nộp trên hệ thống của AIA Việt Nam.
 7. Thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm của HSYCBH từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 10/10/2020.
 8. Khách hàng không hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của Chương trình sẽ được giảm 25% Phí bảo hiểm năm đầu tiên của sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100 và các sản phẩm bổ sung mua kèm sản phẩm Sống Khỏe Hơn 100. 
V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính Sống Khỏe Hơn 100 và (các) sản phẩm bổ sung mua kèm mà khách hàng phải đóng tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III điểm d (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn phí bảo hiểm năm đầu tiên của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Mức giảm phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ được quy định tại Mục IV trên và căn cứ trên phí bảo hiểm năm đầu tiên (bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung, nếu có) của hợp đồng bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100.
 3. Khách hàng không hủy hợp đồng bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu khách hàng hủy hợp đồng trong thời gian cân nhắc, khách hàng sẽ không được hưởng khoản Phí bảo hiểm được giảm theo Chương trình và chỉ được nhận lại đúng số phí bảo hiểm khách hàng đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.
 4. Đối với trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng, giảm phí của hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại của Chương trình, phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính như sau:
  • Trường hợp tăng phí bảo hiểm, khách hàng không được hưởng ưu đãi giảm phí cho khoản phí bảo hiểm tăng thêm.
  • Trường hợp giảm phí bảo hiểm:
   • Nếu vẫn đáp ứng điều kiện phí năm đầu tiên tối thiểu của Chương trình theo Mục III.d, khách hàng sẽ được AIA Việt Nam hoàn trả lại một phần khoản phí bảo hiểm chênh lệch giảm tương ứng với tỷ lệ Phí bảo hiểm năm đầu tiên Khách hàng đã đóng.
   • Nếu không đáp ứng điều kiện phí năm đầu tiên tối thiểu nêu trên, khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi giảm phí tại Chương trình này.
 5. Khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi giảm phí theo quy định tại Chương trình này nếu khách hàng có bất kỳ thay đổi tăng hoặc giảm phí nào sau thời gian khuyến mại của chương trình.
 6. Trường hợp ban đầu khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm Sống Khỏe Hơn 100 và chọn đóng phí theo định kỳ tháng/quý/nửa năm nhưng sau đó chuyển sang định kỳ đóng phí năm của hợp đồng trong thời gian khuyến mại và trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày (phù hợp với quy định Quy tắc và Điều khoản sản phẩm) thì khách hàng cũng không được hưởng ưu đãi giảm phí theo quy định của Chương trình.
 7. Nếu có bất kỳ trường hợp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc AIA Việt Nam phải hoàn phí bảo hiểm (phù hợp với Quy tắc và Điều khoản sản phẩm và các quy định của pháp luật) cho khách hàng, AIA Việt Nam sẽ chỉ hoàn lại đúng số phí bảo hiểm mà khách hàng đã đóng cho AIA Việt Nam, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.
 8. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) qua Hotline: 028 3812 2777
Lưu ý: hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.