NGÀN QUÀ TẶNG – VẠN TRI ÂN

01/10/2022
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “NGÀN QUÀ TẶNG – VẠN TRI ÂN” dành cho khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của AIA Việt Nam thông qua Ngân hàng Kiên Long, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 05/01/2023, trong đó, thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022 và thời gian Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 05/01/2023.
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống Ngân hàng Kiên Long. 
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của công ty AIA qua Ngân hàng Kiên Long.
IV. KHOẢN THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  • NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian chương trình khuyến mại. NFYP của các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian chương trình sẽ được tính trên từng hợp đồng.
  • Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng vào tài khoản Công ty AIA. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng hủy, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu được ghi nhận vào hồ sơ mới này.
  • Trong vòng 21 ngày sau kết thúc thời gian chương trình nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc tăng/ giảm phí bảo hiểm thì ngày công ty AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/ giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào chương trình.
  • Công ty AIA sẽ gửi quà tặng cho khách hàng theo địa chỉ/Số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho Công ty. Trong trường hợp AIA không thể liên hệ khách hàng trong vòng 3 tháng để trao quà tặng kể từ ngày thông báo kết quả chương trình, AIA sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
  • Quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng theo lịch như sau:
  • AIA có toàn quyền quyết định nhà cung cấp các dịch vụ/giải thưởng.
  • Giải thưởng không được qui đổi thành tiền mặt.
  • Việc tặng quà sẽ không áp dụng nếu hợp đồng bảo hiểm của khách hàng không còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại tương ứng với từng đợt khuyến mại.
  • Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại.
  • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777