GỬI NHỊP XUÂN, BỪNG BẢN SẮC

01/01/2023
Kính gửi Quý Khách hàng,
AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng “GỬI NHỊP XUÂN – BỪNG BẢN SẮC” dành cho khách hàng tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của AIA Việt Nam thông qua Ngân hàng Bản Việt, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống Ngân hàng Bản Việt. 
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của công ty AIA qua Ngân hàng Bản Việt. Để được tham gia quay số xác định trúng thưởng, khách hàng phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 • Là Khách hàng của ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung của công ty AIA thông qua các hệ thống phân phối của Ngân hàng Bản Việt; và
 • Khách hàng có ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại; và
 • Khách hàng có khoản phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung và không bao gồm phí tích lũy thêm tính trên từng hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại phải đạt từ 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) trở lên; và
 • Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm; và
 • Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại của Chương trình.
IV. KHOẢN THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
CHƯƠNG TRÌNH 1: Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm AIA
Thời gian: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023
Chi tiết giải thưởng:
Tổng NFYP/ Hợp đồng / Đợt (Triệu Đồng) 
Giải Thưởng
15 < NFYP
-
15 ≤ NFYP < 20
Phiếu mua sắm Urbox 500.000 đồng
20 ≤ NFYP < 30
Phiếu mua sắm Urbox 1.000.000 đồng
30 ≤ NFYP < 50
Phiếu mua sắm Urbox 1.500.000 đồng
50 ≤ NFYP < 100
Phiếu mua sắm Urbox 3.500.000 đồng
100 ≤ NFYP
01 phiếu voucher 01 chỉ vàng
Ghi chú: Để nhận thưởng chương trình, Khách hàng cần mua ít nhất 02 (hai) sản phẩm bổ sung.
CHƯƠNG TRÌNH 2: Chương trình quay số trúng thưởng cho khách hàng tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Bản Việt mua sản phẩm bảo hiểm AIA
Thời gian: Từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023
Điều kiện để được tham gia quay số trúng thưởng
STT
Điều kiện nhận MSDT
Điều kiện nhận thêm MSDT
01
Khách hàng có HĐBH hợp lệ với
NFYP ≥ 15 triệu đồng và có tối thiểu 02 sản phẩm bổ sung sẽ được nhận 01 MSDT
Kể từ sản phẩm bổ sung thứ 3, với mỗi sản phẩm bổ sung mua thêm khách hàng sẽ được nhận thêm 01 MSDT
Chi tiết giải thưởng:
STT
Cơ cấu giải thưởng
Nội dung giải thưởng
Số lượng giải
01
Giải đặc biệt
06 (sáu) Phiếu mua sắm 01 chỉ vàng 24K tổng trị giá 32.640.000 đồng được cung cấp bởi Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ, hạn sử dụng 01 năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực được ghi trên phiếu và còn thời hạn ít nhất 10 tháng kể từ ngày khách hàng nhận được phiếu
01
02
Giải nhất
03 (ba) Phiếu mua sắm 01 chỉ vàng 24K tổng trị giá 16.320.000 đồng được cung cấp bởi Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ, hạn sử dụng 01 năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực được ghi trên phiếu và còn thời hạn ít nhất 10 tháng kể từ ngày khách hàng nhận được phiếu.
01
03
Giải nhì
02 (Hai) Phiếu mua sắm 01 chỉ vàng 24K tổng trị giá 10.880.000 đồng được cung cấp bởi Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ, hạn sử dụng 01 năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực được ghi trên phiếu và còn thời hạn ít nhất 10 tháng kể từ ngày khách hàng nhận được phiếu.
01
04
Giải ba
01 (Một) Phiếu mua sắm 01 chỉ vàng 24K trị giá 5.440.000 đồng được cung cấp bởi công ty TNHH Một thành viên chế tác và kinh doanh trang sức PNJ, hạn sử dụng 01 năm kể từ ngày bắt đầu hiệu lực được ghi trên phiếu.
05
V. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 1. Tất cả các hợp đồng hợp lệ phải được nộp & phát hành trong thời gian khuyến mại.
 2. NFYP là phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (không bao gồm phí tích lũy). NFYP được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm của các Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) mới được nộp & phát hành trong thời gian chương trình. NFYP của các HSYCBH được nộp & phát hành trong thời gian chương trình sẽ được tính trên từng hợp đồng theo từng đợt.
 3. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm được ghi nhận đầu tiên vào tài khoản Công ty AIA. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hủy, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm thực thu được ghi nhận đầu tiên vào hồ sơ mới này.
 4. Trong vòng 21 ngày sau kết thúc thời gian thi đua của mỗi đợt nếu khách hàng thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm, hoặc số tiền bảo hiểm, hoặc quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc tăng/ giảm phí bảo hiểm thì ngày công ty AIA hoàn thành các quy trình liên quan sẽ là ngày hiệu lực của việc tăng/ giảm phí bảo hiểm và phí tăng thêm hoặc phí giảm sẽ được tính vào chương trình.
 5. Thời gian quay số và trao giải như sau:
a.     Danh sách khách hàng tham gia quay số: 
Thời gian khuyến mại
21 ngày sau kết thúc khuyến mại
Ngày công bố danh sách khách hàng đủ điều kiện & gửi tin nhắn thông báo MSDT
12/01/2023- 10/04/2023
01/05/2023
08/05/2023
a.     Thời gian quay số và trao quà tặng: 
Thời gian quay số
Thời gian công bố kết quả
Thời gian bắt đầu giao quà
12/05/2023
15/05/2023
15/05/2023
6.     Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện lần lượt theo thứ tự sau:
 • Quay số xác định các MSDT trúng 05 (năm) Giải ba;
 • Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải nhì;
 • Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải nhất.
 • Quay số xác định MSDT trúng 01 (một) Giải đặc biệt.
 • Một khách hàng có nhiều MSDT có thể trúng nhiều giải trong cơ cấu giải thưởng, nhưng mỗi giải trúng thưởng phải tương ứng với 01 (một) MSDT. Các MSDT đã được xác định trúng thưởng ở các vòng quay số trước sẽ bị loại ra khỏi danh sách quay số của các vòng quay số sau.
 • Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được thành lập văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến và công bố công khai trên trang web của Công ty AIA.
7 - Công ty AIA sẽ phối hợp cùng Ngân hàng Bản Việt trong việc trao thưởng cho Khách hàng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. Nếu hết thời hạn này mà công ty AIA không thể liên hệ được với khách hàng để trao thưởng thì Công ty AIA sẽ xem như giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
8- Công ty AIA sẽ trao thưởng cho khách hàng theo thông tin địa chỉ khách hàng đang được ghi nhận trong hệ thống của công ty AIA hoặc tại chi nhánh của ngân hàng nơi khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm. Chi phí vận chuyển sẽ do Công ty AIA chịu. Khách hàng trúng thưởng sẽ ký nhận văn bản giao nhận. Trường hợp khách hàng ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền phải xuất trình (i) bản gốc hoặc bản sao có chứng thực còn trong thời hạn 6 tháng của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền, và (ii) bản gốc văn bản ủy quyền được công chứng hợp lệ theo quy định của pháp luật.
9- Giải thưởng/quà tặng không được qui đổi thành tiền mặt.
10- Khách hàng may mắn trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng (nếu có).
11- Công ty AIA chịu thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng từ việc trúng thưởng theo Chương trình và sẽ nộp trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.
12- Khách hàng may mắn trúng thưởng sẽ cung cấp thông tin cho Công ty AIA liên quan đến việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc trúng thưởng theo chương trình. Trường hợp khách hàng không cung cấp hoặc không có mã số thuế, Công ty AIA sẽ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân dựa vào thông tin số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân đang được ghi nhận trên hệ thống của Công ty AIA.
13- Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty AIA sẽ sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo và thông báo rộng rãi với công chúng về việc trúng thưởng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.
14- Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình khuyến mại.
16- Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty AIA mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, công ty AIA có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777