pageheroimage
Thông báo của AIA về WANHAI, ORSTED, WEPRO, VIETNAM TEMU, PDD HOLDINGS INC

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 100% vốn nước ngoài, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính theo đúng Giấy phép do Bộ Tài chính cấp.

Thời gian gần đây, AIA Việt Nam đã nhận được thông tin từ một số cá nhân, nhà đầu tư cá nhân có liên quan đến gói đầu tư tài chính của các cá nhân, nhà đầu tư cá nhân này với các tổ chức như:

1.     Tập đoàn WANHAI Lines LTD

2.     Công ty TNHH WanHai Việt Nam

3.     Dự án điện Hồng Quang -Công ty TNHH Orsted Việt Nam (Ørsted Việt Nam)

4.     Công ty Cổ phần Giải trí Wepro

5.     VIETNAM TEMU (Viết tắt là VN-TEMU hay VNTM/VN/VN-TEM)

6.     PDD Holdings Inc

trên nền tảng mạng internet. Ngoài ra, AIA Việt Nam cũng nhận được bản chụp hợp đồng trực tuyến giữa các cá nhân, nhà đầu tư cá nhân này với các tổ chức được đề cập ở trên, trong đó có hình con dấu của AIA Việt Nam.

Về việc này, AIA Việt Nam khẳng định, chúng tôi không có bất kỳ sự hợp tác, bảo lãnh hay có bất kỳ mối quan hệ nào với hoạt động đầu tư, kinh doanh của các tổ chức này.

Trân trọng,

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)