Bài viết

Cách tính lương hưu chi tiết, đơn giản, dễ hiểu năm 2023

08/03/2023 dot 10 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Đa số dân số trong độ tuổi đi làm hiện nay là người lao động vì thế việc tìm hiểu về hưu trí và tiền lương hưu là điều hiển nhiên để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Cùng AIA tìm hiểu những thông tin về cách tính lương hưu 2023 đơn giản, dễ hiểu theo luật hiện hành nhé.

Lương hưu là gì?

Luật sư Tô Thị Phương Dung cho biết, lương hưu là khoản chi phí trả cho người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật Việt Nam (hết độ tuổi lao động).

Lương hưu sẽ giúp đảm bảo người lao động sau khi hết độ tuổi lao động có thể chi trả các khoản cần thiết cho những nhu cầu cơ bản và chăm sóc sức khỏe khi về già. Bạn sẽ được nhận khoản tiền này khi bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ số năm trước đó.

Tìm hiểu thêm: Có nên nghỉ hưu trước tuổi không? Lợi ích và bất lợi cần biết

Cách tính lương hưu 2023

Có thể thấy, cách tính lương hưu chính xác chi tiết được nhiều người quan tâm. Bạn có thể tìm hiểu cách tính chi tiết 2023 qua 2 nhóm đối tượng chính sau:

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

- Cách tính lương hưu bảo hiểm hàng tháng

Khoản lương hưu nhận mỗi tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu tháng (%) × mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể:

+ Tỷ lệ phần trăm (%) lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

+ Nếu bạn đã đóng BHXH được 20 năm (đối với nam) và 15 năm (đối với nữ) thì tỷ lệ đó là 45%. Sau đó, cứ đóng thêm mỗi năm bảo hiểm xã hội thì tỷ lệ tăng thêm 2%.

+ Tỷ lệ (%) lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định trong các văn bản sau:

●       Điều 62, 64 Luật BHXH 2014.

●       Điều 9, 10 Nghị định-Luật 115/2015.

●       Điều 20 Thông báo 59/2015/TT-BLĐTBXH.

●       Điều 1 khoản 19 và 21 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH.

Ví dụ: Bà T. làm việc trong những điều kiện bình thường và đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2023. Tính đến thời điểm nghỉ, bà có 20 năm đóng BHXH.

Lương hưu hàng tháng của bà sẽ được tính như sau: 15 năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ 45%

5 năm đóng BHXH tiếp theo tương ứng với 5 x 2% = 10%.

Vậy tỷ lệ lương hưu hàng tháng bà T nhận được là 45% + 10% = 55% và mức lương hưu hàng tháng của bà T được tính bằng 55% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng bà đóng BHXH.

- Trợ cấp 1 lần

●       Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn số năm tương ứng với tỷ lệ nhận lương hưu là 75% thì ngoài việc được hưởng lương hưu hàng tháng; sẽ còn được hưởng trợ cấp một lần.

●       Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 75% mức hưởng lương hưu; cứ mỗi năm đóng BHXH thì sẽ được tính bằng 0,5 tháng theo mức bình quân thu nhập tháng đóng khoản BHXH đó.

Ví dụ:

Ông N. với mức bình quân thu nhập tháng tham gia BHXH là 6 triệu đồng/tháng. Đến hết tháng 10/2023, ông N. đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm này, ông N. đã có thời gian đóng BHXH là 38 năm 10 tháng đóng BHXH. Vì thế, ngoài khoản lương hưu hàng tháng, ông còn được nhận trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu như sau:

+ Ông N. có 38 năm 10 tháng đóng BHXH được làm tròn thành 39 năm.

+ Mức trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu của ông là (39 - 30) x 0,5 x 6 triệu đồng = 27 triệu đồng.

Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

- Cách tính lương hưu bảo hiểm hàng tháng

Tỷ lệ hưởng lương hưu tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu tháng (%) × mức bình quân thu nhập BHXH tháng.

Cụ thể:

+ Tỷ lệ phần trăm (%) lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

+ Nếu bạn đã đóng BHXH được 20 năm (nam) và 15 năm (nữ) thì mức đóng là 45%. Sau đó, cứ đóng thêm một năm bảo hiểm xã hội thì tỷ lệ tăng thêm 2%.

+ Tỷ lệ (%) lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

+ Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính theo mức bình quân thu nhập tháng trong toàn bộ thời gian đóng theo mức bình quân thu nhập tháng. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được dùng làm căn cứ để tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng trong từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

- Trợ cấp 1 lần

Người tham gia BHXH tự nguyện mà thời gian đóng BHXH cao hơn thời gian đóng tương ứng bằng 75% mức hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần ngoài việc nhận lương hưu hàng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu.

Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thời gian đóng BHXH cao hơn khoảng thời gian tương ứng bằng 75% mức hưởng lương hưu; cứ mỗi năm đóng BHXH thì sẽ được tính bằng 0,5 tháng theo mức bình quân thu nhập tháng đóng khoản BHXH đó.

AIA mách bạn: Bí quyết để sẵn sàng nghỉ hưu sớm ở tuổi 40

Điều kiện để được hưởng lương hưu

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu đáp ứng một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1:

- Nghỉ hưu khi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm.

- Độ tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng đối với nam và 56 tuổi đối với nữ.

Trường hợp 2:

- Nghỉ hưu khi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm.

- 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Độ tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 6 tháng đối với nam và 50 tuổi 8 tháng đối với nữ.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu vào năm 2023 nếu đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

●       Đóng BHXH đủ từ 20 năm trở lên.

●       Độ tuổi vào năm 2023 là 60 tuổi 9 tháng đối với nam và 56 tuổi đối với nữ.

Dù tham gia BHXH bắt buộc hay tự nguyện, người lao động đều có thể nhận lương hưu khi về già.

Có nên nhận BHXH 1 lần thay vì lương hưu hàng tháng

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

●       Đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH (chưa đủ 20 năm).

●       Người đã nghỉ việc 1 năm mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không còn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

●       Người mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng (HIV/AIDS, ung thư, bại liệt, xơ gan, ung thư gan, cổ trướng, lao và các bệnh khác do Bộ Y tế quy định).

●       Định cư ở nước ngoài.

Khi người lao động nhận trợ cấp BHXH một lần thì số tiền nhận một lần tương đối lớn. Tuy nhiên, việc nhận BHXH một lần có thể bất lợi cho NLĐ nếu so với hưởng lương hưu hàng tháng. Cụ thể:

●       Số tiền bảo hiểm xã hội một lần thường thấp hơn tổng số tiền lương hưu hàng tháng bạn nhận được.

●       Hưởng BHXH một lần đồng nghĩa với việc NLĐ tự tước đi những quyền được bảo vệ cơ bản của mình như: được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ chế độ tử tuất, trợ cấp mai táng phí.

Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng giữa hai quyết định này để đảm bảo an toàn cho cuộc sống sau khi về hưu của mình. Nếu không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nếu có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH cho đủ số năm điều kiện nhận lương hưu và chăm sóc sức khỏe tuổi già.

Xem ngay: Lên kế hoạch nghỉ hưu sớm, bạn không nên bỏ qua khoản đầu tư này

Lời kết

Nhiều chuyên gia cho rằng lương hưu chính là chỗ dựa vững chắc cho người lao động khi về già. Bên cạnh bảo hiểm xã hội, sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện của các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng là một giải pháp giúp an nhàn hơn khi về hưu. AIA cung cấp sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tuổi hưu bằng cách mua bảo hiểm từ bây giờ nhé. Hy vọng sau bài viết này của AIA bạn có thể nắm được những thông tin cần thiết về lương hưu và các quyền lợi liên quan.

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ