Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0

An Tâm Viện Phí, Hồi Phục Nhanh Chóng

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

TỐI ƯU

CHI TRẢ NGÀY NẰM VIỆN

CHI TRẢ NỘI TRÚ

100%

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khoẻ 2.0

Bạn sẽ có được sự bảo vệ và chăm sóc với nhiều dịch vụ y tế, đặc biệt thêm an tâm với quyền lợi gia tăng trong điều trị Ung thư.

Quyền lợi nổi bật

Đăng ký tư vấn ngay

Xác định nhu cầu và sản phẩm phù hợp

Phân tích nhu cầu bảo hiểm chỉ với 3 câu hỏi đơn giản

Lời khuyên Sống Khỏe

Bắt đầu hành trình Sống khỏe hơn - Lâu hơn - Hạnh phúc hơn cùng AIA

Thông tin tham gia

18 tuổi - 65 tuổi

Tham khảo tài liệu tại đây