pageheroimage

Thông báo cập nhật chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và cam kết bảo mật của AIA Việt Nam

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam” hoặc “Công Ty”) xin gửi lời cảm ơn đến Quý khách  đã tin tưởng và đồng hành cùng AIA Việt Nam trong hành trình hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

AIA Việt Nam luôn tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Công ty xin được thông báo đến Quý khách  về việc cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Cam Kết Bảo Mật với những nội dung sau đây:

Bản cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá NhânCam Kết Bảo Mật của AIA Việt Nam được đăng tải công khai trên website của Công ty và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/02/2024.

Những điểm chính được cập nhật trong chính sách mới bao gồm:

1.     Xác định cụ thể những trường hợp xử lý dữ liệu mà Quý khách cần phải cho phép AIA Việt Nam xử lý dữ liệu cá nhân thì Công ty mới có thể tiếp tục thực hiện Thỏa thuận đã giao kết với Quý Khách

2.     Những trường hợp mà Quý khách có thể từ chối cho phép Công ty xử lý dữ liệu mà không làm ảnh hưởng đến các Thỏa thuận đã giao kết với AIA Việt Nam;

3.     Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ em và cha, mẹ của trẻ em hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp pháp luật cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu. Cá Nhân là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em có trách nhiệm xác minh tuổi của trẻ em và thu thập sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên đối với việc cho phép AIA Việt Nam Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em trước khi cung cấp những dữ liệu này cho Công ty. Khi được yêu cầu, Cá Nhân là cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em phải cung cấp cho Công Ty bản sao sự chấp thuận của trẻ em.

Nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi thư điện tử đến địa chỉ vn.customer@aia.com để được giải quyết, hoặc liên hệ:

Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu: Dương Quảng Điền

Bộ phận Tuân thủ, Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Địa chỉ: Tòa nhà Saigon Centre, Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.