Đóng phí bảo hiểm bằng cách chuyển khoản tại ngân hàng trực tuyến hoặc điểm giao dịch
của ngân hàng mà Quý khách có tài khoản tới tài khoản thu phí của AIA.

Quý khách vui lòng ghi đầy đủ thông tin trên Ủy nhiệm chi như sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
  • Tài khoản thụ hưởng:

STT

Tên Ngân hàng - Chi nhánh

Số tài khoản của AIA

1

Agribank (NN&PTNT) - CN An Phú, HCM

1606201039144

2

Citibank - CN TP. HCM

0301185979

3

Deutsche Bank - CN TP. HCM

1005990053

4

HSBC - CN TP. HCM

001038215101

5

Kiên Long - CN Sài Gòn, HCM

25176013

6

Public Bank - CN TP. HCM

0300000005912

7

SeABank (Đông Nam Á) - CN TP. HCM

07100014617643

8

Viet Capital Bank (Bản Việt) - Hội Sở

0697041001287

  • Nội dung: [Số hợp đồng BH hoặc Số hồ sơ yêu cầu BH] – [Tên Bên mua BH] – [Mục đích thanh toán] – [Số điện thoại di động]
    • Ví dụ: U912345678 – Nguyen Van A – Dong phi bao hiem dinh ky – 0931234567
    • Trong đó, các loại mục đích thanh toán gồm: Đóng phí cho hồ sơ yêu cầu BH (cung cấp số HĐBH cho hồ sơ iPoS và số HSYCBH cho hồ sơ giấy); đóng phí bảo hiểm định kỳ; hoàn trả tạm ứng tiền mặt; hoàn trả tạm ứng đóng phí tự động.

Lưu ý:

  • Mỗi Ủy nhiệm chi tương ứng với một số HĐBH/ số HSYCBH và một mục đích thanh toán. Quý khách vui lòng lập nhiều Ủy nhiệm chi khi thanh toán cho nhiều số HĐBH/ số HSYCBH hoặc cho nhiều mục đích thanh toán của cùng một số HĐBH/ số HSYCBH.
  • Quý khách có thể chịu phí chuyển khoản (nếu có) theo biểu phí dịch vụ của ngân hàng mà Quý khách có tài khoản.