Ngân hàng trực tuyến: chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”.

  • Trang thông tin điện tử: tại đây
  • Ứng dụng di động: BIDV Smart Banking

Xem hướng dẫn tại đây

Điểm giao dịch: “Thanh toán hóa đơn” bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Xem điểm giao dịch tại tại đây.