Kênh trực tuyến: chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”. 

  • Trang thông tin điện tử: tại đây
  • Ứng dụng di động: Payoo

Xem thêm hướng dẫn tại đây.

Điểm giao dịch: “Thanh toán hóa đơn” bằng tiền mặt, thẻ nội địa, thẻ quốc tế tại các cửa hàng liên kết với Payoo.

Xem điểm giao dịch tại đây

Lưu ý:

  • Việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ và hạn mức tối đa của một giao dịch thanh toán bằng tiền mặt được áp dụng theo thỏa thuận giữa Payoo và điểm giao dịch.
  • Tại điểm giao dịch thuộc chuỗi Thế giới di động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Trần Anh chỉ mới triển khai Đóng phí bảo hiểm định kỳ, và thanh toán bằng tiền mặt.