Bài viết

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực khi nào? - 2 lưu ý CẦN NHỚ

02/11/2023 dot 3 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Khách hàng sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra sau khi hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực. Vậy hợp đồng bảo hiểm đã bị mất hiệu lực có thể khôi phục được không? Cách khôi phục hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực như thế nào? Hãy cùng AIA tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực khi nào?

Nguyên nhân thường thấy dẫn đến hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực là do không đóng phí bảo hiểm hoặc do Giá trị tài khoản không đủ khấu trừ chi phí bảo hiểm hàng tháng hoặc Giá trị hoàn lại không đủ để đóng phí bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Do không đóng phí bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực có thể là do không đóng phí bảo hiểm

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm cần đóng phí đầy đủ, đúng hạn cho công ty bảo hiểm để được đảm bảo quyền lợi và duy trì hợp đồng. Nếu khách hàng không đóng phí bảo hiểm khi đến hạn, khách hàng sẽ được công ty bảo hiểm gia hạn thêm thời gian đóng phí tối đa là 60 ngày kể từ ngày đến hạn. Trong thời gian gia hạn, hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, khách hàng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

Do Giá trị tài khoản không đủ khấu trừ chi phí bảo hiểm hàng tháng

Nếu khách hàng không đóng đủ phí bảo hiểm sau thời gian gia hạn, Tùy vào dòng sản phẩm khách hàng tham gia sẽ xảy ra các trường hợp như sau:

1. Đối với hợp đồng truyền thống:

 • Trường hợp 1: Hợp đồng bảo hiểm không có giá trị hoàn lại (thường dưới 2 năm hợp đồng): hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và khách hàng không được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra.

 • Trường hợp 2: Hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại: Công ty bảo hiểm có thể khấu trừ phí bảo hiểm đến hạn từ giá trị hoàn lại trong trường hợp đã nhận được sự đồng ý của Khách hàng. Trường hợp Giá trị hoàn lại không đủ để đóng khoản phí bảo hiểm đến hạn, Hợp đồng bảo hiểm sẽ được duy trì hiệu lực một khoảng thời gian tương ứng với khoản Giá trị hoàn lại còn lại của Hợp đồng bảo hiểm. Khi sử dụng Giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động, Bên mua bảo hiểm phải chịu một Khoản giảm thu nhập đầu tư. Khoản giảm thu nhập đầu tư do việc sử dụng Giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động được tính bằng khoản Giá trị hoàn lại dùng để đóng phí tự động nhân với lãi suất tạm ứng và được tính cộng dồn theo ngày. Bất kỳ Khoản giảm thu nhập đầu tư nào chưa được hoàn trả vào Ngày kỷ niệm hợp đồng sẽ được cộng gộp vào khoản tiền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại để nộp phí bảo hiểm tự động.

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm được duy trì hiệu lực bằng Giá trị hoàn lại và còn hiệu lực, nếu khách hàng không may gặp rủi ro vẫn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm sau khi trừ đi khoản tạm ứng và lãi. Tuy nhiên, nếu tổng khoản tạm ứng và lãi vượt quá giá trị tài khoản hợp đồng, hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực và khách hàng không còn được hưởng bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào.

2. Đối với Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, liên kết đơn vị:

Trường hợp 1: Trong thời gian đóng phí bắt buộc (thường trong 4 năm hợp đồng đầu tiên) Ngay sau khi kết thúc thời hạn gia hạn đóng phí, nếu Khách hàng không đóng đủ khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực tính từ ngày đến hạn đóng phí. Khi đó, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp 2: Trong thời gian linh hoạt đóng phí (thường từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi), Nếu Giá trị tài khoản còn lại không đủ thanh toán khoản khấu trừ hàng tháng thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực, tính từ ngày Giá trị tài khoản bằng 0.

Có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm khi đã bị mất không?

 

Có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm khi đã bị mất không?

Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cho phép bên mua bảo hiểm tiếp tục hợp đồng và hưởng quyền lợi bảo hiểm sau khi hợp đồng bị mất hiệu lực. Có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm khi đã bị mất không? Câu trả lời là có trong trường hợp đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

 • Bên mua bảo hiểm và người được Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện về khôi phục hiệu lực hợp đồng và được công ty chấp thuận yêu cầu khôi phục hiệu lực bằng văn bản.

 • Chỉ có thể khôi phục hiệu lực hợp đồng trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm hợp đồng bị mất hiệu lực. Đồng thời, thời điểm khôi phục hiệu lực hợp đồng chưa đến ngày đáo hạn hợp đồng.

 • Nộp đủ các khoản phí bảo hiểm cơ bản quá hạn, Phí bảo hiểm đến hạn và lãi chậm đóng (nếu có).

 • Người được bảo hiểm còn sống, cung cấp các bằng chứng về tình trạng sức khỏe và phải đáp ứng được điều kiện có thể bảo hiểm của công ty bảo hiểm.

Cách khôi phục hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Cách khôi phục hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Nếu khách hàng đáp ứng được các điều kiện phía trên và muốn khôi phục hiệu lực cho hợp đồng bảo hiểm, hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

 • Bước 1: Liên hệ với công ty bảo hiểm hoặc chuyên viên tư vấn để biết thông tin chi tiết về việc khôi phục hợp đồng. Khách hàng cần biết rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất hiệu lực, số tiền phí bảo hiểm quá hạn, thời gian và điều kiện để khôi phục hợp đồng.

 • Bước 2: Gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng đến công ty bảo hiểm.

 • Bước 3: Cung cấp đầy đủ thông tin cho công ty bảo hiểm bao gồm: thông tin về tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm và thông tin về bên mua bảo hiểm.

 • Bước 4: Đóng đầy đủ các khoản phí và lãi đến hạn và quá hạn (nếu có) cho công ty bảo hiểm.

 • Bước 5: Ký xác nhận những giấy tờ có liên quan và chờ văn bản xác nhận từ công ty bảo hiểm.

Những lưu ý cần nhớ để hợp đồng bảo hiểm không bị mất hiệu lực

Những lưu ý cần nhớ để hợp đồng bảo hiểm không bị mất hiệu lực

Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực khiến khách hàng không được hưởng quyền lợi bảo hiểm và việc khôi phục cũng mất nhiều thời gian, nhiều thủ tục cũng như phải đóng lãi chậm đóng. Do đó, để tối ưu nhất khách hàng không nên để hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực. Khách hàng cần lưu ý những điều sau đây:

 • Đóng phí bảo hiểm đúng hạn: Đây là điều quan trọng nhất để duy trì hợp đồng bảo hiểm. Khách hàng nên có kế hoạch tài chính để có thể đóng phí bảo hiểm một cách dễ dàng và kịp thời. Khách hàng nên theo dõi các thông báo về việc đóng phí bảo hiểm từ công ty bảo hiểm để tránh quên thời hạn đóng phí.

 • Thường xuyên kiểm tra giá trị tài khoản: Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra giá trị tài khoản của hợp đồng. Khách hàng có thể kiểm tra giá trị tài khoản qua các kênh thông tin của công ty, như ứng dụng di động, hoặc gọi điện thoại cho tổng đài. Nếu muốn tạm ứng từ giá trị tài khoản, khách hàng nên tính toán kỹ lưỡng số tiền cần tạm ứng và số tiền lãi phải trả để tránh ảnh hưởng đến giá trị tài khoản và quyền lợi bảo hiểm.

Kết luận:

Qua bài viết, bạn đã nắm rõ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực khi nào và cách khôi phục lại hợp đồng khi đã bị mất hiệu lực. Tuy nhiên, cách tốt nhất là bạn nên tránh để tình trạng này xảy ra. Bạn nên đóng phí bảo hiểm đúng hạn và thường xuyên kiểm tra giá trị tài khoản của mình. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Bài viết này chỉ cung cấp thông tin tham khảo cơ bản. Hi vọng với bài viết trên, bạn đã có thêm thông tin về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Để được tư vấn thêm về các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với bản thân, hãy liên hệ với AIA qua hotline 028 3812 2777 hoặc fanpage AIA Vietnam, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn an tâm hơn trước những bất trắc trong cuộc sống.

 

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ