Bài viết

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là gì? Có cần đóng phí đến khi hết hợp đồng?

02/11/2023 dot 3 phút đọc
Lời khuyên Sống Khỏe Tài Chính

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm giúp khách hàng bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình người tham gia bảo hiểm trước những rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì quyền lợi bảo hiểm, khách hàng cần phải thực hiện đóng phí bảo hiểm nhân thọ theo đúng thời hạn quy định. Vậy thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là gì? Làm sao để phân biệt thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng? Có cần đóng phí đến khi hết hợp đồng?

Hãy cùng AIA tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là gì?

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là khoảng thời gian mà người mua bảo hiểm cần đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn để hợp đồng bảo hiểm được duy trì hiệu lực. Hiểu đơn giản thời hạn đóng phí là thời gian mà khách hàng cần đóng phí để được bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm. Thời hạn đóng phí có thể ngắn hơn hoặc bằng thời hạn đóng phí.

Phân biệt giữa thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoảng thời gian người tham gia bảo hiểm được hưởng các quyền lợi quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Thời hạn hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày người tham gia đạt một độ tuổi nhất định (đối với các sản phẩm bảo hiểm của AIA thì được tính đến Ngày kỷ niệm Hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của Người Được Bảo Hiểm).

Ví dụ: Chị Hoa tham gia hợp đồng bảo hiểm năm 30 tuổi, trong hợp đồng quy định thời hạn bảo hiểm đến năm 74 tuổi. Như vậy thời hạn hợp đồng là 74 - 30 = 44 năm. Chị Hoa có thể lựa chọn đóng phí là 10 năm, 15 năm … và không bắt buộc đóng phí trong toàn bộ thời hạn hợp đồng.

Như vậy, thời hạn đóng phí hoàn toàn khác với thời hạn hợp đồng và có thể tối đa bằng với thời hạn hợp đồng.

Mối quan hệ giữa thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Mối quan hệ giữa thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thời hạn hợp đồng và thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khách hàng có thể kéo dài thời hạn đóng phí, tối đa bằng với thời hạn hợp đồng bảo hiểm để nhận về giá trị hoàn lại lớn nhất khi kết thúc hợp đồng.

Khách hàng thực hiện đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm trong thời hạn đóng phí thì sẽ được bảo hiểm trong suốt thời hạn hợp đồng. Ngược lại, nếu khách hàng không đóng phí thì hợp đồng có thể bị mất hiệu lực, khách hàng không còn được bảo vệ quyền lợi và khi đó thời hạn hợp đồng không còn ý nghĩa.

Có cần đóng phí đến khi hết hợp đồng?

Trường hợp 1: Đối với sản phẩm bảo hiểm có kỳ hạn

Các sản phẩm bảo hiểm này được thiết kế với thời hạn bảo vệ được cố định trước như 10 năm, 15 năm, 20 năm. Bảo hiểm có kỳ hạn là dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống, phổ biến nhất là bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Với các sản phẩm này, khách hàng cần đóng phí đầy đủ trong thời hạn đóng phí, nhưng không bắt buộc phải đóng phí đến khi hết hợp đồng.

Để hiểu chi tiết, khách hàng tham khảo ví dụ sau:

Chị Lan tham gia hợp đồng bảo hiểm có thời hạn hợp đồng là 16 năm, thời hạn đóng phí 12 năm. Như vậy, chị Lan cần đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn trong 12 năm đầu của hợp đồng, từ năm thứ 13 trở đi thì không cần đóng thêm. Chị Lan có thể rút giá trị hoàn lại từ năm thứ 13 nhưng để số tiền được lớn nhất, chị Lan chỉ nên rút vào năm thứ 6.

Trường hợp 2: Đối với sản phẩm bảo hiểm trọn đời

Khách hàng không bắt buộc phải đóng phí bảo hiểm đến khi hết hợp đồng

Bảo hiểm trọn đời là loại bảo hiểm có thời hạn hợp đồng lên tới 100 tuổi, gồm các loại bảo hiểm không tham gia chia lãi, bảo hiểm có tham gia chia lãi và bảo hiểm liên kết đầu tư. Các sản phẩm bảo hiểm này được thiết kế bảo vệ khách hàng đến năm 99 tuổi (hoặc 74 tuổi hoặc 100 tuổi tùy vào từng loại bảo hiểm).

Thời hạn đóng phí tối đa bằng với thời hạn hợp đồng, trong đó thời hạn hợp đồng được xác định bằng thời hạn bảo vệ trừ đi tuổi khách hàng khi tham gia hợp đồng. Tuy nhiên, khách hàng không bắt buộc phải đóng phí bảo hiểm đến khi hết hợp đồng.

Để hiểu chi tiết, khách hàng tham khảo ví dụ sau:

Anh Quang tham gia hợp đồng bảo hiểm trọn đời năm 20 tuổi, thời hạn bảo vệ đến năm 99 tuổi. Thời hạn hợp đồng 79 năm (bảo vệ đến năm 99 tuổi trừ đi năm tham gia là 20 tuổi) tương đương với thời hạn đóng phí tối đa cũng là 79 năm. Nhưng anh Quang hoàn toàn không phải đóng phí trong 79 năm mà chỉ cần đóng phí bắt buộc trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời hạn đóng phí bắt buộc thường dao động từ 4 - 5 năm tùy từng loại bảo hiểm, sau thời gian này khách hàng có thể linh hoạt đóng phí hoặc không đóng phí. Tuy nhiên, việc duy trì đóng phí trong thời gian dài sẽ giúp khách hàng khi kết thúc hợp đồng sẽ đạt được số tiền nhiều hơn. Thông thường, để tối ưu nhất số tiền nhận về, khách hàng nên duy trì đóng phí từ 15 - 20 năm.

Điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng dừng đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Các trường hợp xảy ra khi khách hàng dừng đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ, có thể có những lý do khiến khách hàng không tiếp tục đóng phí bảo hiểm như gặp khó khăn tài chính hay muốn chuyển sang sản phẩm bảo hiểm khác. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra với quyền lợi bảo hiểm của khách hàng? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Trường hợp 1: Đối với sản phẩm bảo hiểm có kỳ hạn

Sau thời hạn đóng phí, khách hàng có thể dừng đóng phí mà không ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm. Nhưng trong thời hạn đóng phí, nếu khách hàng dừng đóng phí thì sẽ chịu những rủi ro sau:

  • Tiếp tục được bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm (60 - 120 ngày tùy từng công ty bảo hiểm).

  • Hợp đồng mất hiệu lực (nếu trong thời gian gia hạn khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm), công ty bảo hiểm không còn nghĩa vụ chi trả các quyền lợi bảo hiểm khi khách hàng không may gặp rủi ro.

Trường hợp 2: Đối với sản phẩm bảo hiểm trọn đời

Với sản phẩm bảo hiểm trọn đời, khi khách hàng dừng đóng phí thì sẽ rơi vào những trường hợp sau:

  • Nếu giá trị hoàn lại không còn đủ để khấu trừ các khoản phí cần thiết theo quy định thì hợp đồng sẽ tạm thời bị mất hiệu lực. Khách hàng sẽ được gia hạn thời gian đóng phí, nhưng sau khoảng thời gian này khách hàng không thực hiện đóng phí bảo hiểm thì hợp đồng sẽ chính thức mất hiệu lực, khách hàng không được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi khi gặp rủi ro.

  • Nếu giá trị hoàn lại còn đủ để khấu trừ các khoản phí theo quy định thì công ty bảo hiểm sẽ tạm ứng từ giá trị hoàn lại của hợp đồng để nộp phí cho khách hàng và tiếp tục duy trì hiệu lực hợp đồng. Khách hàng vẫn được bảo hiểm nhưng giá trị hoàn lại sẽ giảm dần.

Kết luận: Qua bài viết, AIA đã giúp khách hàng hiểu rõ về thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ và phân biệt nó với thời hạn hợp đồng. Khách hàng cũng đã nắm được rằng có nhất thiết phải đóng phí bảo hiểm đến hết hợp đồng hay không và những tình huống xảy ra nếu dừng đóng phí bảo hiểm. Nếu có thắc gì cần giải đáp, hãy liên hệ với tư vấn viên của AIA. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Đăng ký để khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

Hãy giữ liên lạc

Cám ơn bạn

Đăng ký và khám phá những cách mới để bảo vệ sức khỏe và sự giàu có của bạn.

warning icon
Địa chỉ email không hợp lệ