Kết quả kinh doanh năm 2020

30/03/2021
I.     LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 
Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tư tài chính. Hơn 20 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, giúp người dân Việt Nam được bảo vệ tốt nhất về mặt tài chính và hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.
II.    BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
Năm 2020 là một năm đặc biệt, đánh dấu 20 năm AIA Việt Nam chính thức vào hoạt động, cũng là năm AIA Việt Nam bắt đầu hành trình chuyển mình từ vai trò “Nhà chi trả” thành “Người đồng hành” cùng khách hàng, bằng việc ra mắt sản phẩm “Sống Khoẻ Hơn 100”, dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân - “Song Hành Y Tế” cùng rất nhiều sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động có ý nghĩa khác.
Đây cũng là năm AIA Việt Nam tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ kỹ thuật số và đổi mới, trong đó áp dụng thành công Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiệp vụ thẩm định và giải quyết quyền lợi bảo hiểm thông qua việc đơn giản hóa thủ tục và phương thức nộp hồ sơ bằng cách đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử trực tuyến đối với yêu cầu giải quyết quyền lợi viện phí.
2020 cũng là năm thứ ba liên tiếp AIA Việt Nam được Tổ chức Great Place To Work® Hoa Kỳ tôn vinh Doanh nghiệp có “Môi trường Làm việc Lý tưởng”. AIA Việt Nam là công ty đầu tiên và cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu này. 
III.     BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
 1. Tình hình tài chính năm 2020
  • Vốn điều lệ 3.224,42 tỷ đồng theo Giấy phép số 16/GPĐC10/KDBH của Bộ Tài chính cấp ngày 29/12/2017.
  • Tổng tài sản đạt 30.386 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2019.
  • Tỷ lệ biên khả năng thanh toán hiện hành đạt 160%, vượt yêu cầu theo luật định.
 2. Kết quả hoạt động kinh doanh 
  • Mức tăng trưởng phí bảo hiểm khai thác mới tăng 14% đạt 4.438,6 tỷ đồng.
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 26%, đạt 14.405 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận trước thuế 1.940,3 tỷ đồng.
 3. Bảo vệ khách hàng
  • Bảo vệ an toàn tài chính cho 1.400.000 (một triệu bốn trăm nghìn) khách hàng.
  • Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 750.000 trường hợp.
  • Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm 6.700 tỷ đồng. 
 4. Một số thông tin khác
  • Hơn 1.200 nhân viên
  • 6 Ngân hàng đối tác
  • 04 Văn phòng nest by AIA
  • 6 AIA Exchange
  • 9 AIA NEXT
  • 130 AIA NEO
  • Hơn 190 văn phòng trên 50 tỉnh, thành
 5. Hoạt động hướng tới cộng đồng từ năm 2013 -2020
  • Chương trình Hỗ trợ tài chính đặc biệt có giá trị lên tới 25 tỷ đồng dành cho đội ngũ y tế trên tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19
  • Hơn 100 sự kiện hướng về cộng đồng mỗi năm 
  • Hơn 50 tỷ đồng tổng giá trị tài trợ 
  • Hơn 15.000 xe đạp
  • 500 hợp đồng bảo hiểm 
  • Hơn 7.100 suất học bổng 
  • Hơn 5.300 cặp phao v.v
II.    BÁO CÁO KIỂM TOÁN
 1. Kiểm toán độc lập
  • Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PwC Việt Nam”) đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
  • Trong báo cáo ngày 31/03/2021, PwC Việt Nam đã nêu ý kiến rằng, các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 2. Kiểm toán nội bộ
  • AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.
II.    TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
 1. Hội Đồng Thành Viên
  • Ông Qiang Cai: Chủ tịch (đến ngày 28 tháng 05 năm 2020)
  • Ông William Lisle: Chủ tịch (từ ngày 29 tháng 05 năm 2020)
  • Ông Wayne David Besant: Thành viên
  • Ông Mitchell David New: Thành viên
  • Ông Mark Konyn: Thành viên
  • Ông Ian Samuel Lydall: Thành viên
  • Ông Ly Nhon T: Thành viên (đến ngày 06 tháng 01 năm 2020)
 2. Người Phụ Trách Kế Toán:
  • Bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim
 3. Kế Toán Trưởng:
  • Ông Huỳnh Vũ Đại Trọng (đến ngày 08 tháng 05 năm 2020)